Kahikatea Dr, Hamilton cycletime@xtra.co.nz 07-847-1544
SEQUOIA ELITE
$3200
ToughRoad SLR 2 2017
$1399
SIRRUS DISC INT
$950